A quote from Evan Almighty movie | Reading out Loud with me

Một câu trích dẫn ý nghĩa từ bộ phim Evan Almighty mà mình yêu thích.

Mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân kiên trì, rồi mọi chuyện đều sẽ được như ý. Nhưng rồi vấn đề chẳng nằm ở chữ "kiên trì", mà hóa ra nằm ở "như ý". Mình chẳng hẳn đang kiên trì, mà chỉ luôn cố chấp bám vào những kỳ vọng, ảo tưởng của bản thân, cứ bám mãi đến khi trầy da tróc vảy, đến khi bị rút cạn năng lượng.

Chỉ đến khi chẳng còn chút sức lực, mình mới hiểu rằng mình cần buông bỏ.

Mình đã hiểu sai về "những cơ hội" mà Chúa ban.

Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?Nhận xét