Bài đăng

Nhật ký rong chơi Kalaw, Myanmar - Phần 1

Tại sao mình chọn việc dạy học?

Vincent van Gogh's letter | Reading out Loud with me

A quote from Evan Almighty movie | Reading out Loud with me

Nói tiếng Anh lưu loát với phương pháp Reading out loud

[11.2021] những ngày này

Nhà khổ hạnh và gã lang thang (Trích đoạn)

Chuyện ở Đà Lạt

[10.2021] những ngày này

[08-09.2021] những ngày này

Bất hạnh là một tài sản - một mình ở Châu Âu | Phan Việt

Mandalay yêu dấu

Yangon